Bánh xe gang

– Sử dụng chân tủ, chân bàn
– Trang trí